Zaliczenia

Zaliczenie a egzamin różnica. Zaliczenia w 2. semestrze roku akademickiego 2017/2018 w maju i czerwcu br. Tradycyjnie będą miały formy prezentacji zespołowych. Studenci samodzielnie zapisują się na terminy w podanych niżej plikach Google Doc. Mamy pięć terminów 10, 17 i 24 maja oraz 7 i 14 czerwca br. Do tego jeszcze trzy zaplanowane spotkania wykładowe 12, 19 i 26 kwietnia br., na które serdecznie zapraszam.

Zaliczenia wykładu Edukacja medialna

Kolokwium kończące wykład Edukacja medialna będzie miało zespołowy i prezentacyjny charakter. Studenci przygotowują prezentację akademicką na temat na temat wybranego problemu wychowawczo-medialnego i możliwości praktycznego działania w tym zakresie, w zespole 3. osobowym. Mogą to być m.in. problemy związane z przemocą ukazywaną w mediach, seksualizacją przekazów medialnych, ale też np. strachem, narkotykami czy hazardem obenym we współczesnej mediosferze. Pozostawiam to Waszej kreatywności. Nie tylko przedstawcie problem, ale też wskażcie, co możemy z nim zrobić jako edukatorzy medialni, jakie działania społeczne czy szkolne można podjąć.

Czas prezentacji 20 minut. Laptop we własnym zakresie (łącze HDMI, RGB). Do dyspozycji mamy pięć terminów. Na każdym mamy możliwość wysłuchania do 4. wystąpień grup trzyosobowych. Samodzielne zapisy w pliku Google Doc zostały zamknięte (24.05.2018 r.), proszę o kontakt mailowy.

Na spotkaniach kwietniowych omówimy jeszcze zagadnienia: edukacji medialnej w szkole, NGO’s i instytucji kultury w edukacji medialnej oraz poznamy podstawy metodyki edukacji medialnej.

Zaliczenia wykładu monograficznego Osoba i wspólnota w Internecie

Egzamin kończący wykład Osoba i wspólnota w Internecie również bedzie miał zespołowy i prezentacyjny charakter.  Doktoranci i studenci przygotowują scenariusz chrześcijańskiej akcji społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu, w zespole 3. osobowym. Wskazane Wasze autorskie propozycje akcji w mediach społecznościowych i tradycyjnych, zachęcające do mądrego korzystania z social mediów, przeciwdziałania hejtowi i innym negatywnym zjawiskom w komunikacji internetowej, jak również proponowane formy aktywności Kościoła w sieci.

Czas prezentacji 20 minut. Laptop we własnym zakresie (łącze HDMI, RGB). Do dyspozycji mamy pięć terminów. Na każdym mamy możliwość wysłuchania do 4. wystąpień grup trzyosobowych. Samodzielne zapisy w pliku Google Doc zostały zamknięte (24.05.2018 r.), proszę o kontakt mailowy.

Na spotkaniach kwietniowych dokończymy analizę chrześcijańskich kanałów na YouTube oraz zajmiemy się Facebookiem i Twitterem. Linki do przykładowych stron przesyłamy na presscafe.eu@gmail.com

Zaliczenia seminarium dyplomowego Edukacja medialna i analizy wpływu mediów

Na 2. roku do 15. maja br. kończymy badania jakościowe i przygotowujemy rozdział 2. będący przedstawieniem metod i przebiegu badania oraz wstępnych wyników. Termin pierwszego rozdziału, teoretycznego, upłynął 15 lutego br. i jedynie jeszcze dwie osoby nie wywiązały się z tego zadania. Do 15 czerwca br. kończymy pisanie rozdziału interpretacyjnego, omawiającego zebrane dane jakościowe. Mam nadzieję, że większość z Was przystąpi do ezgaminu dyplomowego na przełomie czerwca i lipca br.

Na 1. roku mamy obowiązek złożyć podanie do Rady Wydziału o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Wzory podań na stronie Wydziału Teologicznego, w ABC studiowania. Oprócz jednej osoby mamy już ustalone tematy.

Spotykamy się 12, 19 i 26 kwietnia, 10, 17 i 24 maja oraz 7 i 14 czerwca br. W czerwcu intensywnie będę poprawiał Wasze prace. Będziemy komunikować się głównie mailowo.

Do zobaczenia w szkole!

Ilustracja: CollegeDegrees360, Student, Flickr CC BY-SA 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW