Emmanuel Macron

Zakaz telefonu w szkole. Emmanuel Macron, zgodnie z obietnicą wyborczą planuje wprowadzenie zakazu używania smartfonów przez uczniów we francuskich szkołach. Dlaczego to wysoce zły pomysł?

Smartfony i mądra edukacja cyfrowa

A w Polsce jest podobnie, tylko nieformalnie, o czym przekonał mnie niedawno Krzysztof Głomb ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie, inicjator projektu edukacji cyfrowej KOMET @. Wiele szkół tego zakazuje w regulaminie, bo nie ma mądrego pomysłu na wykorzystanie smartfonów do celów dydaktycznych. Ale trzeba też przyznać nie ma dobrej technologii w tym zakresie. Takiej, dzięki której uczniowie na lekcji czy studenci na wykładzie mogliby równolegle słuchać prowadzącego i uczestniczyć w interakcji online podczas zajęć. Gdzie mieliby np. ilustracje i treści związane z lekcją czy wykładem, uzupełniające ich obecność w klasie czy auli.

Kahoot! i nie tylko

Nie znam takich platform, oprócz quizowej aplikacji Kahoot! Uczniowie i studenci mający kod danego quizu mogą uczestniczyć w sprawdzianie ich wiedzy. Dodatkowy element rywalizacji wspomaga ich zaangażowanie w zajęcia. Ale samymi quizami nie damy rady pociągnąć dydaktyki. No cóż, smartfon to nie tylko social media, uczniowskie zabawy. To może być piękne narzędzie mądrej edukacji w szkole i na uczelni. Informatycy, do kodowania! Czekamy na rozwiązania.

Ilustracja: Jeso Carneiro, Emmanuel Macron, presidente da França, Flickr CC BY-NC 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW