Wpływ mediów na społeczeństwo badania

Wpływ mediów na społeczeństwo badania. Zapraszam na seminarium dyplomowe z Edukacji medialnej i analiz wpływu mediów. Magisterskie i doktoranckie.

Profil

Seminarium jest poświęcone współczesnym problemom edukacji medialnej oraz jakościowym metodom badawczym. Przez badania współczesnych problemów edukacji medialnej rozumiemy analizy grup odbiorczych i ich sposobów korzystania z mediów oraz proces nabywania kompetencji medialnych przez społeczeństwo, co mieści się w obszarze tzw. badań audytoriów w medioznawstwie. Ważną kategorię stanowią również badania kompetencji pracowników zawodów okołomedialnych, określone jako profesjonalizacja medialna.

Student wybiera określoną grupę audytoryjną – odbiorców lub profesjonalistów medialnych – i stawia pytania o kompetencje oraz sposób ich nabywania przez tą grupę. Oprócz analizy literatury przedmiotu pracujemy metodami jakościowymi, przede wszystkim metodą wywiadu pogłębionego, co stanowi o wyjątkowości powstających na seminarium prac dyplomowych.

Literatura

Prezentacje

Semestr I

Semestr II

Sukcesy

Dwóch wypromowanych doktorów i ok. 60 magistrów. Wykaz tematów prac na tej podstronie Archiwum Prac Dyplomowych UKSW

Ilustracja:
West Chester University, IMG_4491 CC BY-NC-ND 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW