warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Nadal jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Szkoły czy domy kultury są zainteresowane tego typu formą zajęć dodatkowych. Z pewnością jest potrzeba uczniów. Przecież media to ich świat, bardziej niż nasz.

Dziennikarze w gimnazjum

Gimnazjaliści świetnie czują dziennikarstwo. Potrafią obserwować świat wokół siebie i odkrywać interesujące tematy, dostrzegać, nazywać i próbować rozwiązać szkolne problemy społeczne. To, co cenne – mają często bogaty świat zainteresowań, niekiedy bardzo wyraźnie określony do pewnych dziedzin, co jest podstawą dobrego dziennikarstwa. Jeśli czymś się pasjonujesz, z pewnością będziesz ciekawie i zachęcająco o tym opowiadał i pisał.

Moje projekty

Udało mi się poprowadzić kilkadziesiąt różnych szkoleń i warsztatów, w tym dla gimnazjalistów. Miło wspominam szczególnie te spotkania:

Warsztaty dziennikarskie – jak je poprowadzić?

Co dotąd robiliśmy na takich warsztatach? Uczyliśmy się rozpoznawania gatunków dziennikarskich i budowy artykułów przeglądając „Politykę”. Poznawaliśmy klasyków reportażu w Polsce: Sienkiewicz (jego „Listy z Ameryki” uchodzą za reportaże), Wańkowicz, Kapuściński. Opisywaliśmy zdjęcie z wypadku drogowego. Spacerowaliśmy po szkole w poszukiwaniu tematów do opisania. Ćwiczyliśmy kolejne etapy pracy nad tekstem dziennikarskim – mam temat, gromadzę informację, myślę, piszę, redaguję. Uczyliśmy się wymyślać tytułu prasowe, oceniać tematy dziennikarskie: to, co nowe, aktualne, bliskie, konfliktowe…

Kształcenie dziennikarskie jest dobra formą wsparcia dla nauki języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie. To kształtowanie postawy obywatelskiej. To właśnie w szkole po raz pierwszy odkrywamy, czym jest życie we wspólnocie, czym jest społeczeństwo. Dziennikarstwo może być w tej edukacji obywatelskiej bardzo pomocne.

Koła dziennikarskie w szkołach

Trudno ocenić w ilu szkołach funkcjonują koła dziennikarskie i szkolna prasa. Dobry temat do badań empirycznych dla magistrantów na pedagogice lub mediach. Chociażby w naszym, mazowieckim województwie. Przykładowe pytania badawcze: W ilu szkołach są koła, w ilu wydawana jest gazeta, w ilu uczniowie współredagują stronę internetową szkoły? Kto prowadzi te zajęcia? Jaka jest ich formuła? Sporo pracy, ale dzięki niej wiedzielibyśmy, jaka jest kondycja szkolnej edukacji medialnej.

Twórzcie własne projekty warsztatów. Im bardziej oryginalne tym lepiej. Dość dobrym pomysłem okazały się moje zeszłoroczne warsztaty prezentacji dla maturzystów. W tym roku może uda się je powtórzyć. Jest zapotrzebowanie na warsztaty recenzji filmowej i fotoreportażu. Są pomysły, uczniowie i zainteresowanie. Znajdą się też pieniądze na edukację medialną.

Ilustracja: E.W. Scripps School of Journalism, #hsjw14, Flickr CC BY-SA 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW