sztuka mediów definicja

Sztuka mediów definicja. 15 czerwca br. jestem na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyberprzestrzeń i światy wirtualne na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Mój temat dotyczy edukacji medialnej jako sztuki korzystania z mediów.

Konferencja Cyberprzestrzeń i światy wirtualne

Tematem tegorocznej, piątej konferencji – pierwsza w 2014 r. – jest wyjątkowe zagadnienie. Między ars a téchnē – edukacja w XXI wieku. Pedagogika coraz częściej powraca do swoich humanistycznych i artystycznych korzeni. Nie tylko programy nauczania, cele i metody, nowoczesne pomoce dydaktyczne, ale coraz częściej jakościowe metody badań, a przede wszystkim ujmowanie edukacji, dydaktyki i wychowania w kategoriach kultury i sztuki. Nowe poszukiwanie związków między naukami humanistycznymi a społecznymi, w tym filozofią, pedagogiką i naukami o mediach.

Więcej o konferencji, także program i relacje, na stronie http://www.cisw.pl/

sztuka mediów definicja
Strona internetowa organizowanej od 2014 r. konferencji Cyberprzestrzeń i światy wirtualne na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Sztuka mediów definicja – moje wystąpienie

Edukację medialną definiuje się jako umiejętność korzystania z mediów. Pierwotnie jednak media literacy wiązano nie z problematyką kompetencji, ale z aktywnością kulturową. Ujęcie to zostało zachowane w jednej z perspektyw teoretycznych w edukacji medialnej, podkreślającej znaczenie edukacji w zakresie sztuki medialnej. Analiza obecnie obowiązujących podstaw programowych w Polsce w zakresie edukacji artystycznej i medialnej pozwala zauważyć obecność tej tradycji, ale i też nowe wyzwania oraz zadania. Dostrzegamy również potrzebę wypracowania koncepcji ujmowania media literacy posługując się kategoriami nie kompetencyjnymi, ale związanymi ze sztuką.

Sztukę korzystania z mediów można rozumieć zarówno jako sztukę mediów – dziedzinę działalności artystycznej, wyróżnioną ze względu na określone wytwory i reprezentowane wartości estetyczne – oraz jako sztukę medialną – umiejętności wymagające talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji w tym zakresie. Poszukiwałem odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem modelu artystycznej edukacji medialnej w kształceniu ogólnym w Polsce. Referat został również przygotowany w formie artykułu naukowego.

Podziękowania

Dziękuję za zaproszenie na tą konferencję, z którą jestem związany od początku. Ogromnie miło, że mogę być również w Honorowym Komitecie Naukowym. Od 2008 r. – to już 10 lat – mam przyjemność współpracować z Zakładem Edukacji Medialnej, z dr. hab. Maciejem Tanasiem, prof. APS (Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych, Kierownikiem Zakładu), dr. hab. Józefem Bednarkiem, prof. APS, dr Anną Andrzejewską, dr Sylwią Galanciak (Prodziekan ds. Kształcenia na kierunku Edukacja plastyczna na Wydziale) oraz dr. Markiem Siwickim.

Ilustracje:
See-ming Lee, Mixed Media Painting by Dean Russo / Dumbo Arts Center: Art Under the Bridge Festival 2009 / 20090926.10D.54883.P1.L1.CC / SML, Flickr CC BY-SA 2.0
APS (c) 2018. Dozwolony użytek

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW