Publikacje

5 najważniejszych publikacji:

  • Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Piotr Drzewiecki, Otwock-Warszawa 2010, http://presscafe.eu/assets/img/media-aktywni.pdf (dostęp 30.11.2017).
  • Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
  • Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
  • Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2010, s. 22-23.
  • Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 20, 2011, s. 55-66.

Google Scholar

Academia

ResearchGate

ORCID

Figshare

PBN