Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje popularnonaukowe dotyczące edukacji medialnej. Poradniki dla nauczycieli, wywiady prasowe itp. Ważną częścią tej aktywności jest prowadzony od 2007 r. serwis PRESS Café – o edukacji medialnej, obecnie jako blog lifestylowy.

2018

Publikacje popularnonaukowe

2016

2014

publikacje popularnonaukowe
Multimedia narzędziem edukacji globalnej. Przewodnik, 2014

2013

2012

Publikacje popularnonaukowe
Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, 2012
  • Współautorstwo Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych, Fundacja Nowoczesna Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012, wstęp oraz kategoria Język z L. Hojnackim.
  • Obywatele mediów. Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych dla portalu edukacyjno-medialnego civilia.pl, Fundacja Dobrego Odbioru, Warszawa 2012.
  • Olimpiada Medialna. Przewodnik dla nauczycieli, Fundacja Nowe Media, Warszawa 2012.

2010

  • Udział w debatach radiowych na temat edukacji medialnej. Polskie Radio: Wybieram dwójkę Program 2 PR (z prof. B. Siemienieckim), Człowiek i nauka Program 1 PR (m.in. z ministrem P. Boroniem, KRRiT) 4 marca 2010 r. oraz Klub Trójki, Program 3 PR 9 marca 2010 r.
  • Media audiowizualne na rozdrożu. Od autora-nadawcy do odbiorcy-użytkownika. Scenariusze zajęć lekcyjnych, Projekt MediaStarter, Canal+, Warszawa 2010.

2009

  • Mali redaktorzy. W rodzinie. Edukacja medialna, „Magazyn Familia” 2009, nr 8.

2008

  • Opracowania z zakresu kulturoznawstwa przygotowane na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie, m.in.: Pochwała inteligencji w Wilanowie. Geneza i główne założenia działalności klubu, 2008; Muzeum Pałac w Wilanowie jako innowacyjna instytucja kultury, 2008.
  • Na dziennikarstwo trzeba mieć pomysł, „Cogito” 2008, nr 18, wywiad udzielony K. Nowakowskiej.

2006

  • Jak być dobrym odbiorcą mediów? Opracowanie metodyczne dla nauczycieli – uczestników warsztatów edykacyjno-medialnych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Trójcy w Przemyślu, Przemyśl 2006.
Print Friendly, PDF & Email