Publikacje popularnonaukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje popularnonaukowe dotyczące edukacji medialnej. Poradniki dla nauczycieli, wywiady prasowe itp. Ważną częścią tej aktywności jest prowadzony od 2007 r. serwis PRESS Café – o edukacji medialnej, obecnie jako blog lifestylowy.

2016

2014

publikacje popularnonaukowe
Multimedia narzędziem edukacji globalnej. Przewodnik, 2014

2013

2012

Publikacje popularnonaukowe
Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, 2012
  • Współautorstwo Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych, Fundacja Nowoczesna Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2012, wstęp oraz kategoria Język z L. Hojnackim.
  • Obywatele mediów. Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych dla portalu edukacyjno-medialnego civilia.pl, Fundacja Dobrego Odbioru, Warszawa 2012.
  • Olimpiada Medialna. Przewodnik dla nauczycieli, Fundacja Nowe Media, Warszawa 2012.

2010

  • Udział w debatach radiowych na temat edukacji medialnej. Polskie Radio: Wybieram dwójkę Program 2 PR (z prof. B. Siemienieckim), Człowiek i nauka Program 1 PR (m.in. z ministrem P. Boroniem, KRRiT) 4 marca 2010 r. oraz Klub Trójki, Program 3 PR 9 marca 2010 r.
  • Media audiowizualne na rozdrożu. Od autora-nadawcy do odbiorcy-użytkownika. Scenariusze zajęć lekcyjnych, Projekt MediaStarter, Canal+, Warszawa 2010.

2009

  • Mali redaktorzy. W rodzinie. Edukacja medialna, „Magazyn Familia” 2009, nr 8.

2008

  • Opracowania z zakresu kulturoznawstwa przygotowane na zlecenie Muzeum Pałac w Wilanowie, m.in.: Pochwała inteligencji w Wilanowie. Geneza i główne założenia działalności klubu, 2008; Muzeum Pałac w Wilanowie jako innowacyjna instytucja kultury, 2008.
  • Na dziennikarstwo trzeba mieć pomysł, „Cogito” 2008, nr 18, wywiad udzielony K. Nowakowskiej.

2006

  • Jak być dobrym odbiorcą mediów? Opracowanie metodyczne dla nauczycieli – uczestników warsztatów edykacyjno-medialnych, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Trójcy w Przemyślu, Przemyśl 2006.