Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe Portale

Google Scholar

Academia

ResearchGate

ORCID

Figshare

PBN

Publikacje naukowe Monografie

2017

2013

2012

2010

Publikacje naukowe Artykuły

2017

 • Drzewiecki P., Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media. Wyzwania dla edukacji medialnej, w: G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 87-109.
 • Drzewiecki P., Obywatel w nauczaniu Kościoła o środkach społecznego przekazu, w: M. Butkiewicz, P. Płatek (red.), Obywatel w Internecie, Dom Wydawniczy Elipsa 2017, s. 63-81.
 • Drzewiecki P., Teologia społeczności sieciowych. Próba konceptualizacjiBiuletyn Edukacji Medialnej 2017, nr 1, s. 9-20.

2016

 • Drzewiecki P., Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej, w: J. Pacuła (red.), Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, s. 22-29.
 • Drzewiecki P., Kot M., Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2016, nr 1(25), s. 41-58.
 • Drzewiecki P., Edukacja medialna w przedszkolu. Podstawy pedagogiczne i wyzwania metodyczne, w: M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red.), Dziecko w mediach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 305-316.

2015

 • Drzewiecki P., Stunża G., Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce, w: M. Federowicz, S. Ratajski (red.), O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, PK ds. UNESCO, KRRiT, Warszawa 2015, s. 337-356.
 • Drzewiecki P., Edukacyjno-medialne przesłanie św. o. Maksymiliana Kolbego, w: G. Bartosik, P. Warchoł (red.), „Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015, s. 383-390.

2014

2012

 • Drzewiecki P., Wpływ technologii wideo oraz VoD (Video-on-Demand) na konsumpcję mediów audiowizualnych, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 168-185.
 • Drzewiecki P., Krytyczny odbiór przekazów audiowizualnych, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 76-93.
 • Drzewiecki P., Formatowanie stacji radiowych w kontekście różnych gatunków radiowych, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 153-167.
 • Drzewiecki P., Mindmapping wspomagany komputerowo jako narzędzie aktywnej i kreatywnej edukacji, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 299-309.
 • Drzewiecki P., Technologie mobilne w edukacji i pracy. Implikacje społeczno-kulturowe, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 256-273.
 • Drzewiecki P., Edukacja medialna w rodzinie. Teoria i praktyka wychowania, w: A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 118-129
 • Drzewiecki P., Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju, w:  J. Morbitzer, E. Musiał (red.), 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Człowiek – Media – Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 111-115.
 • Drzewiecki P., Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej, w: J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia,  Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, s. 118-135.
 • Drzewiecki P., Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury, w: J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia,  Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, s. 99-117.

2011

2010

2009

 • Drzewiecki P., Nie lękajcie się nowych technologii! Edukacyjno-medialne przesłanie Listu Apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2009, nr 18, s. 61-67.
 • Drzewiecki P., Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2009, nr 1, s. 46-55.
 • Drzewiecki P., Inicjatywa polskiego systemu klasyfikacji przekazów audiowizualnych, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2009, nr 1, s. 105-118.

2008

Print Friendly, PDF & Email