Publikacje naukowe

Publikacje naukowe – portale

Google Scholar

Academia

ResearchGate

ORCID

Figshare

PBN

Publikacje naukowe – monografie

2017

2013

2012

2010

Publikacje naukowe – artykuły

2017

 • Drzewiecki P., Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media. Wyzwania dla edukacji medialnej, w: Łęcicki G., Butkiewicz M., Drzewiecki P., Jaszewska D., Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 87-109.
 • Drzewiecki P., Obywatel w nauczaniu Kościoła o środkach społecznego przekazu, w: Butkiewicz M., Płatek P. (red.), Obywatel w Internecie, Dom Wydawniczy Elipsa 2017, s. 63-81.
 • Drzewiecki P., Teologia społeczności sieciowych. Próba konceptualizacjiBiuletyn Edukacji Medialnej 1, 2017, s. 9-20.

2016

 • Drzewiecki P., Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej, w: Pacuła J. (red.), Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, s. 22-29.
 • Drzewiecki P., Kot M., Troska Kościoła w Polsce o edukację medialnąŁódzkie Studia Teologiczne 1(25), 2016, s. 41-58.
 • Drzewiecki P., Edukacja medialna w przedszkolu. Podstawy pedagogiczne i wyzwania metodyczne, w: Butkiewicz M., Gralczyk A., Marcyński K. (red.), Dziecko w mediach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 305-316.

2015

 • Drzewiecki P., Stunża G., Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce, w: Federowicz M., Ratajski S. (red.), O potrzebie edukacji medialnej w PolscePK ds. UNESCO, KRRiT, Warszawa 2015, s. 337-356.
 • Drzewiecki P., Edukacyjno-medialne przesłanie św. o. Maksymiliana Kolbego, w: Bartosik G., Warchoł P. (red.), „Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015, s. 383-390.

2014

2012

 • Drzewiecki P., Wpływ technologii wideo oraz VoD (Video-on-Demand) na konsumpcję mediów audiowizualnych, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 168-185.
 • Drzewiecki P., Krytyczny odbiór przekazów audiowizualnych, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 76-93.
 • Drzewiecki P., Formatowanie stacji radiowych w kontekście różnych gatunków radiowych, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 153-167.
 • Drzewiecki P., Mindmapping wspomagany komputerowo jako narzędzie aktywnej i kreatywnej edukacji, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 299-309.
 • Drzewiecki P., Technologie mobilne w edukacji i pracy. Implikacje społeczno-kulturowe, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 256-273.
 • Drzewiecki P., Edukacja medialna w rodzinie. Teoria i praktyka wychowania, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 118-129
 • Drzewiecki P., Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju, w:  Morbitzer J. Musiał E. (red.), 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Człowiek – Media – Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 111-115.
 • Drzewiecki P., Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej, w: Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia,  Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, s. 118-135.
 • Drzewiecki P., Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury, w: Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia,  Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, s. 99-117.

2011

2010

2009

 • Drzewiecki P., Nie lękajcie się nowych technologii! Edukacyjno-medialne przesłanie Listu Apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II, Łódzkie Studia Teologiczne 18, 2009, s. 61-67.
 • Drzewiecki P., Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej, Biuletyn Edukacji Medialnej 1, 2009, s. 46-55.
 • Drzewiecki P., Inicjatywa polskiego systemu klasyfikacji przekazów audiowizualnych, Biuletyn Edukacji Medialnej 1, 2009, s. 105-118.

2008

Edukacja medialna, pedagogika, edukacja medialna definicja, edukacja medialna program, edukacja medialna pedagogika, edukacja medialna scenariusze zajęć, edukacja medialna w przedszkolu, Piotr Drzewiecki