Publikacje naukowe

Publikacje naukowe – portale

Google Scholar

Academia

ResearchGate

ORCID

Figshare

PBN

Publikacje naukowe – monografie

2017

2013

2010

Publikacje naukowe – artykuły

2017

TytułCytowaniaRok
Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media. Wyzwania dla edukacji medialnej

P Drzewiecki
Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, 87-109
2017
Obywatel w nauczaniu Kościoła o środkach społecznego przekazu

P Drzewiecki
Obywatel w Internecie, 63-81
2017
Teologia społeczności sieciowych. Próba konceptualizacji

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 9-20
2017

2016

TytułCytowaniaRok
Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej

P Drzewiecki
Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu, 22-29
2016
Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną

P Drzewiecki, M Kot
Łódzkie Studia Teologiczne 25 (1), 41-58
2016
Edukacja medialna w przedszkolu. Podstawy pedagogiczne i wyzwania metodyczne

P Drzewiecki
Dziecko w mediach, 305-316
2016

2015

TytułCytowaniaRok
Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce

P Drzewiecki, GD Stunża
2015
Edukacyjno-medialne przesłanie św. o. Maksymiliana Kolbego

P Drzewiecki
„Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i …
2015

2014

TytułCytowaniaRok
Młodzi o programie ramowym TVP 1. Analiza jakościowa prac finalistów IV edycji Olimpiady Medialnej w 2013 r

P Drzewiecki
2014
Korzystanie z repozytoriów cyfrowych w opinii uczestników II etapu III edycji Olimpiady Medialnej w 2014 r. Analiza jakościowa

P Drzewiecki
2014
Zadania parafii w zakresie edukacji medialnej

P Drzewiecki
Łódzkie Studia Teologiczne 23 (4), 63-76
2014

2012

TytułCytowaniaRok
Wpływ technologii wideo oraz VoD (Video-on-Demand) na konsumpcję mediów audiowizualnych

P Drzewiecki
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, 168-185
2012
Krytyczny odbiór przekazów audiowizualnych

P Drzewiecki
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, 76-93
2012
Formatowanie stacji radiowych w kontekście różnych gatunków radiowych

P Drzewiecki
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, 153-167
2012
Mindmapping wspomagany komputerowo jako narzędzie aktywnej i kreatywnej edukacji

P Drzewiecki
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, 299-309
2012
Technologie mobilne w edukacji i pracy. Implikacje społeczno-kulturowe

P Drzewiecki
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, 256-273
2012
Edukacja medialna w rodzinie. Teoria i praktyka wychowania

P Drzewiecki
Kapłan i rodzina w mediach, 118-129
2012
Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju

P Drzewiecki
22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek–Media–Edukacja”, Uniwersytet …
2012

2011

TytułCytowaniaRok
Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

P Drzewiecki
Łódzkie Studia Teologiczne 20, 55-66
3*2011
Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów

P Drzewiecki
Kultura – Media – Teologia 5, 61 – 72
12011
Edukacja medialna w Polsce w latach 2008–2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 59 – 73
12011
Edukacja medialna w Kościele

P Drzewiecki
Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, 158-169
2011
Zagubione ciało. Cyberkultura a tożsamość osoby

P Drzewiecki
Człowiek w medialnym labiryncie, 139-150
2011
Teologia środków społecznego przekazu. Perspektywa rozwoju

P Drzewiecki
Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp …
2011
Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej

P Drzewiecki
2011
Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury

P Drzewiecki
2011

2010

TytułCytowaniaRok
Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 22 – 33
62010
Wychowanie do korzystania z mediów jako zadanie społeczne i duszpasterskie

P Drzewiecki
Łódzkie Studia Teologiczne 19, 41 – 50
12010
Ks. prof. Antoni Lewek jako pedagog mediów i praktyk edukacji medialnej

P Drzewiecki
Kultura – Media – Teologia 2
2010
Supermarket telewizji. Cyfryzacja sektora audiowizualnego – wyzwanie dla edukacji medialnej

P Drzewiecki
Kultura – Media – Teologia 1, 96 – 104
2010

2009

TytułCytowaniaRok
Nie lękajcie się nowych technologii! Edukacyjno-medialne przesłanie Listu Apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II

P Drzewiecki
Łódzkie Studia Teologiczne 18, 61-67
2009
Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 46 – 55
2009
Inicjatywa polskiego systemu klasyfikacji przekazów audiowizualnych

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 105 – 118
2009

2008

TytułCytowaniaRok
Bezcielesność cyberprzestrzeni a sakramentalny wymiar Kościoła

P Drzewiecki
Biuletyn Edukacji Medialnej, 108 – 115
32008
Przemiany odbiorców przekazu medialnego w dniach umierania i pogrzebu Jana Pawła II

P Drzewiecki
Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, 87-99
2008
W obronie słowa. Teoria logosfery bp. Adama Lepy

P Drzewiecki
Łódzkie Studia Teologiczne 17, 53-71
2008

Edukacja medialna, pedagogika, edukacja medialna definicja, edukacja medialna program, edukacja medialna pedagogika, edukacja medialna scenariusze zajęć, edukacja medialna w przedszkolu, Piotr Drzewiecki