Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Projekty badawcze

Projekty badawcze zrealizowane indywidualnie i zespołowo, ze środków krajowych przeznaczonych na naukę. Głównie są to badania statutowe i na podtrzymanie potencjału naukowego. Miałem też okazję wziąć udział w europejskich przedsięwzięciach badawczych dot. edukacji medialnej, jak również w inicjatywach naukowych firm badawczych.

2018

  • Radio w życiu dziecka w wieku przedszkolnym, badania statutowe UKSW, 2018, kierownik.

2017

  • Poznać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii mediów, badania statutowe UKSW, 2017, uczestnik zespołu.
  • Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej, konkurs Dyplomacja Publiczna 2017, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Wolność i Demokracja, uczestnik zespołu.

2016

  • Życie duchowe w przestrzeni wirtualnej. Pytania i dylematy teologiczno-medioznawcze w kontekście zjawiska mediatyzacji religii, badania statutowe UKSW, 2016, kierownik (projekt zainicjowany przez ks. dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. WSIiZ).

2015

projekty badawcze
Edukacja medialna 2.0 – VII Konferencja Młodych Naukowców Wyzwania Nowych Mediów, 2015

2014

projekty badawcze
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu akademickim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 2014

2013

projekty badawcze
Technologie kontrolerów ruchu w nowoczesnej edukacji medialnej, 2013

2012

projekty badawcze
EMEDUS, 2012
  • European Media Literacy Education Study, Universidad Autónoma de Barcelona, European Commission. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. Lifelong Learning Programme. Key Activity of Policy cooperation and innovation in Lifelong Learning KA1 (Studies and Comparative Research), 2012 – 2014, ekspert narodowy.
  • Edukacja medialna w służbie katechezy, badania statutowe UKSW, 2012, kierownik.

2011

  • Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, badania statutowe UKSW, 2011, uczestnik zespołu.
  • Wpływ cyfrowych systemów informacyjnych na formy komunikacji i styl życia odbiorców mediów, badania statutowe UKSW, 2011, uczestnik zespołu.

2010

  • Cyberpedagogika. Przemiany cyberprzestrzeni jako środowiska wychowawczego, badania statutowe UKSW, 2010, kierownik.

2009

Media Aktywni
Metody aktywizujące w edukacji medialnej, 2009
Print Friendly, PDF & Email