Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki medioznawca
Piotr Drzewiecki medioznawca

Piotr Drzewiecki Biogram

Dziennikarz, medioznawca, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny UKSW, specjalista w zakresie edukacji medialnej. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi bloga lifestylowego PRESS Café.

Wikipedia

Publikacje projekty

Piotr Drzewiecki Życiorys

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, specjalista w zakresie edukacji medialnej, nauczyciel akademicki, dziennikarz. Wykładowca edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Animator warsztatów i szkoleń medialno-edukacyjnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce przy tworzeniu projektów edukacyjnych i badawczych. Od 2007 r. prowadzi bloga presscafe.eu, początkowo o edukacji medialnej, a od 2018 r. jako bloga lifestylowego. Mieszka w Otwocku.

Publikacje

Autor m.in. programu i podręcznika edukacji medialnej Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? dwóch monografii naukowych: Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej (2010) i Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (2013), oraz licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Więcej na stronach Publikacje naukowe i Publikacje popularnonaukowe.

Odznaczenia

W 2015 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Wykształcenie

Habilitacja

24 czerwca 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na podstawie monografii pt. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (Dom Wydawniczy Elipsa, 2013) oraz dotychczasowego dorobku naukowego. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW), prof. dr hab. Karol Klauza (KUL), ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII), ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Ignatianum).

Doktorat

13 czerwca 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym UKSW, na podstawie rozprawy pt. Apologia logosfery we współczesnej kulturze audiowizualnej jako zadanie społeczne i duszpasterskie. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Lewek. Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czuba (UKSW), ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (KUL).

Magisterium

24 czerwca 2002 r. uzyskał dyplom magistra teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym UKSW, na podstawie pracy pt. Audytywność radia a zasada «fides ex auditu» w radiowym przekazie wiary chrześcijańskiej, przygotowanej na seminarium z teologii środków społecznego przekazu. Promotor: ks. dr Zenon Hanas SAC. Recenzent: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC.

Inne

W 2009 r. ukończył Studium Pedagogizacji UKSW w zakresie edukacji medialnej. W 2002 r. – Studium Menedżerskie w zakresie reklamy i public relations we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Egzamin dojrzałości w 1996 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe

UKSW

Od 2015 r. profesor nadzwyczajny UKSW. Od 2013 r. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W l. 2012-2014 i w l. 2016-2018 Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach” w l. 2013-2018. W 2015 i 2017 r. organizator I i II ogólnopolskiej konferencji naukowej Edukacja Medialna 2.0, a w 2012 r. – II Warszawskich Dni Medialnych pn. Sport w Mediach. Od 2012 r. członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WT UKSW. Opiekun Koła Naukowego Studentów IEMiD WT UKSW w l. 2007-2012. W l. 2007-2015 zatrudniony na etacie adiunkta. W l. 2004-2007 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie.

Organizacje naukowe

Od 2017 r. członek Rady Naukowej czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. Od 2017 r. członek stowarzyszeń naukowych Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W l. 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II.

Badania

W l. 2012-2014 ekspert narodowy projektu EMEDUS European Media Literacy Education Study (Formal Media Education, Poland Country Overview). Realizował projekty badawcze m.in. w l. 2013-2014 dotyczące cyberprzestrzeni i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, metod aktywizujących w akademickim kształceniu dziennikarzy. Więcej na stronie Projekty badawcze

Współpraca międzynarodowa

Od 2014 r. stale współpracuje z Eszterházy Károly Egyetem w Egerze (Węgry), organizując spotkania wykładowców i będąc wykładowcą Uniwersytetu w ramach Erasmus+.

Promocja

Wypromował dwóch doktorów (dr Kinga Cybulska, dr Mateusz Kot) i kilkudziesięciu magistrów.

Dziennikarstwo

W l. 2004-2006 publicysta specjalizujący się w tematyce oświatowej w tygodniku „Gazeta Szkolna”. W tym okresie współpracował również z miesięcznikami specjalistycznymi m.in. „Kulturą pogrzebu” i „Światem Konsumenta” (obecnie „PRO-TEST”). W l. 2002-2003 reporter prasy regionalnej w Otwocku, m.in. w tygodnikach „Życie Otwocka” i „Linia Otwocka”. W 2001 r. sekretarz redakcji „Tygodnika Otwockiego”. W l. 2000-2002 realizator dźwięku w Radio Plus św. Józef w Warszawie.

Działalność społeczna

Instytucje państowe

Członek Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich IFAP przy Polskim Komitecie ds. UNESCO od 2011 r. W l. 2012-2013 ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ocenie wniosków konkursowych programu Ministra w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej. Członek Forum Edukacji Medialnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w l. 2008-2010. W 2008 r. współpracował z Muzeum Pałac w Wilanowie (obecnie: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) przy projektach edukacji muzealnej. W 2007 r. ekspert Sejmowej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektu Ustawy o ochronie małoletnich przed treściami szkodliwymi w mediach.

Fundacje krajowe

Od 2017 r. współpracuje z Fundacją Wolność i Demokracja, z którą zrealizował m.in. projekt Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania z  w ramach konkursu Dyplomacja publiczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a obecnie przewodniczy kolegium redakcyjnemu „Małego Słownika Postprawdy”, w ramach projektu Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie. W l. 2011-2014 współpracował z Fundacją Nowoczesna Polska m.in. przy tworzeniu Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych – oraz jego drugiej edycji. W 2014 r. z Fundacją Partners Polska (współautor Multimedia narzędziem nauczania edukacji globalnej. Przewodnik). W 2009 r. – z Media Desk Polska (obecnie Kreatywna Europa) przy organizacji pierwszej w Polsce Media Literacy Conference w Warszawie.

Firmy badawcze

W l. 2012-2013 współpracował z Agrotec sp. z o.o. (obecnie EVALU sp. z o.o.) jako doradca projektu badawczego dotyczącego edukacji medialnej na terenach wiejskich pt. Wieś czy globalna wioska?

Olimpiady o mediach

Od 2016 r. członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. W l. 2011-2014 współpracował z Fundacją Nowoczesna Polska przy organizacji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (obecnie Olimpiada Cyfrowa). Od 2011 r. Wiceprzewodniczący ds. programowych Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej Fundacji Nowe Media (autor Olimpiada Medialna. Przewodnik dla nauczycieli).

Stowarzyszenia lokalne

W l. 2006-2009 członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańska Inicjatywa Samorządowa w Otwocku. W l. 2007-2008 członek zarządu Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej. W 2005 r. laureat VI Otwockiego Konkursu Literackiego w kategorii poezja (autor tomiku wierszy Pliki tekstowe).

Opinie o mojej pracy

Wybitny specjalista w zakresie edukacji medialnej, która przyczynia się do opisania tożsamości dziennikarstwa na UKSW. Zaliczony do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ponieważ posiada dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach (Polska Komisja Akredytacyjna)

 

Piotr Drzewiecki, an expert in media education in Poland (EMEDUS: European Media Literacy Education Study, Poland, Country Overview)

 

Один из наиболее активных современных польских медиапедагогов – П. Джевевецки разработал специальную трехлетнюю программу обучения школьников (среднего и старшего возраста) медиаграмотности – Jeden z najbardziej aktywnych współczesnych polskich pedagogów medialnych – P. Drzewiecki opracował specjalny trzyletni program szkoleniowy studenci (średni i starsi) z umiejętności korzystania z mediów (prof. Alexander Fedorov, edukator medialny)

 

To w przekonaniu wielu polskich ludzi mediów człowiek, który troskę o upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji medialnej przełożył na język konkretu (prof. dr hab. Karol Klauza, teolog, medioznawca)

 

W 2009 roku przygotowany został przez dr. Piotra Drzewieckiego pierwszy kompletny podręcznik adresowany do potencjalnych nauczycieli edukacji medialnej (Minister Piotr Boroń, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w l. 2007-2010)

 

Coraz częściej zdarza się, że naukowcy tworzą strony internetowe poświęcone swoim indywidualnym osiągnięciom, które służą też kontaktom ze studentami. Jest to świadomy zabieg budowania wizerunku w sieci, przynoszący wiele korzyści. Przykładowe strony naukowców: dr hab. Piotr Drzewiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, www.presscafe.eu (Sztuka promocji nauki)

 

Miałam przyjemność uczestniczyć w prowadzonych przez Pana zajęciach w Przemyślu. Muszę przyznać, że wybrałam się na nie zaopatrzona w zestaw lektur, którymi pragnęłam się posłużyć, aby przetrwać do końca konferencji, ewentualnie odpędzić ataki senności…. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, słuchając Pana – nie odczuwałam potrzeby sięgnięcia po którąś z pozycji… Od dawna nie zdarzyło się wysłuchać tak interesującej i zabawnej zarazem prelekcji (Alicja Pietraszkiewicz, nauczyciel języka polskiego)

Ilustracja: 2017, Waldemar Kompała (c)

Print Friendly, PDF & Email