Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki medioznawca
Piotr Drzewiecki medioznawca

Piotr Drzewiecki. Biogram

Dziennikarz, medioznawca, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny UKSW, specjalista w zakresie edukacji medialnej. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi bloga lifestylowego PRESS Café.

Wikipedia

UKSW

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Piotr Drzewiecki. Życiorys

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, specjalista w zakresie edukacji medialnej, nauczyciel akademicki, dziennikarz popularnonaukowy. Autor m.in. programu i podręcznika edukacji medialnej Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, dwóch monografii naukowych: Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej (2010) i Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (2013), oraz licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Wykładowca edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Animator warsztatów i szkoleń medialno-edukacyjnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce przy tworzeniu projektów edukacyjnych i badawczych. Od 2007 r. prowadzi bloga o edukacji medialnej presscafe.eu W 2015 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Mieszka w Otwocku.

Wykształcenie

24 czerwca 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na podstawie monografii pt. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (Dom Wydawniczy Elipsa, 2013) oraz dotychczasowego dorobku naukowego. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW), prof. dr hab. Karol Klauza (KUL), ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII), ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (Ignatianum).

13 czerwca 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym UKSW, na podstawie rozprawy pt. Apologia logosfery we współczesnej kulturze audiowizualnej jako zadanie społeczne i duszpasterskie. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Lewek. Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czuba (UKSW), ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (KUL).

24 czerwca 2002 r. uzyskał dyplom magistra teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu na Wydziale Teologicznym UKSW, na podstawie pracy pt. Audytywność radia a zasada «fides ex auditu» w radiowym przekazie wiary chrześcijańskiej, przygotowanej na seminarium z teologii środków społecznego przekazu. Promotor: ks. dr Zenon Hanas SAC. Recenzent: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC.

W 2009 r. ukończył Studium Pedagogizacji UKSW w zakresie edukacji medialnej. W 2002 r. – Studium Menedżerskie w zakresie reklamy i public relations we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Egzamin dojrzałości w 1996 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe

Od 2015 r. profesor nadzwyczajny UKSW. Od 2013 r. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W l. 2012-2014 i w l. 2016-2018 Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach” w l. 2013-2018. Od 2017 r. członek Rady Naukowej czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. W 2015 i 2017 r. organizator I i II ogólnopolskiej konferencji naukowej Edukacja Medialna 2.0, a w 2012 r. – II Warszawskich Dni Medialnych pn. Sport w Mediach. Od 2017 r. członek stowarzyszeń naukowych Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.  W l. 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II. Od 2012 r. członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WT UKSW. Opiekun Koła Naukowego Studentów IEMiD WT UKSW w l. 2007-2012. W l. 2007- 2015 zatrudniony na etacie adiunkta. W l. 2004-2007 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie.

Realizował projekty badawcze m.in. w l. 2013-2014 dotyczące cyberprzestrzeni i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, metod aktywizujących w akademickim kształceniu dziennikarzy. Od 2014 r. stale współpracuje z Eszterházy Károly Egyetem w Egerze (Węgry), organizując spotkania wykładowców i będąc wykładowcą Uniwersytetu w ramach Erasmus+. Wypromował dwóch doktorów (dr Kinga Cybulska, dr Mateusz Kot) i kilkudziesięciu magistrów.

W l. 2004-2006 publicysta specjalizujący się w tematyce oświatowej w tygodniku „Gazeta Szkolna”. W tym okresie współpracował również z miesięcznikami specjalistycznymi m.in. „Kulturą pogrzebu” i „Światem Konsumenta” (obecnie „PRO-TEST”). W l. 2002-2003 reporter prasy regionalnej w Otwocku, m.in. w tygodnikach „Życie Otwocka” i „Linia Otwocka”. W 2001 r. sekretarz redakcji „Tygodnika Otwockiego”. W l. 2000-2002 realizator dźwięku w Radio Plus św. Józef w Warszawie.

Działalność społeczna

Od 2016 r. członek Komitetu Naukowego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Członek Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich IFAP przy Polskim Komitecie ds. UNESCO od 2011 r. W l. 2012-2014 ekspert narodowy projektu EMEDUS European Media Literacy Education Study (Formal Media Education, Poland Country Overview). W l. 2012-2013 ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ocenie wniosków konkursowych programu Ministra w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej. Członek Forum Edukacji Medialnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w l. 2008-2010. W 2008 r. współpracował z Muzeum Pałac w Wilanowie (obecnie: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) przy projektach edukacji muzeualnej. W 2007 r. ekspert Sejmowej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektu Ustawy o ochronie małoletnich przed treściami szkodliwymi w mediach.

W 2017 r. realizował projekt Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania z Fundacją Wolność i Demokracja w ramach konkursu Dyplomacja publiczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  W l. 2011-2014 współpracował z Fundacją Nowoczesna Polska m.in. przy tworzeniu Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych – oraz jego drugiej edycji – a także przy organizacji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (obecnie Olimpiada Cyfrowa). W 2014 r. współpracował z Fundacją Partners Polska (współautor Multimedia narzędziem nauczania edukacji globalnej. Przewodnik). W l. 2012-2013 – z Agrotec sp. z o.o. (obecnie EVALU sp. z o.o.) jako doradca projektu badawczego dotyczącego edukacji medialnej na terenach wiejskich pt. Wieś czy globalna wioska? Od 2011 r. Wiceprzewodniczący ds. programowych Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej Fundacji Nowe Media (autor Olimpiada Medialna. Przewodnik dla nauczycieli). W 2009 r. – z Media Desk Polska (obecnie Kreatywna Europa) przy organizacji pierwszej w Polsce Media Literacy Conference w Warszawie.

W l. 2006-2009 członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańska Inicjatywa Samorządowa w Otwocku. W l. 2007-2008 członek zarządu Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Kultury Otwockiej. W 2005 r. laureat VI Otwockiego Konkursu Literackiego w kategorii poezja (autor tomiku wierszy Pliki tekstowe).

Opinie o mojej pracy

Wybitny specjalista w zakresie edukacji medialnej, która przyczynia się do opisania tożsamości dziennikarstwa na UKSW. Zaliczony do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ponieważ posiada dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
Polska Komisja Akredytacyjna

 

Piotr Drzewiecki, an expert in media education in Poland
EMEDUS: European Media Literacy Education Study, Poland, Country Overview

 

To w przekonaniu wielu polskich ludzi mediów człowiek, który troskę o upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji medialnej przełożył na język konkretu
prof. dr hab. Karol Klauza, teolog, medioznawca

 

W 2009 roku przygotowany został przez dr. Piotra Drzewieckiego pierwszy kompletny podręcznik adresowany do potencjalnych nauczycieli edukacji medialnej
Minister Piotr Boroń, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w l. 2007-2010

 

Miałam przyjemność uczestniczyć w prowadzonych przez Pana zajęciach w Przemyślu. Muszę przyznać, że wybrałam się na nie zaopatrzona w zestaw lektur, którymi pragnęłam się posłużyć, aby przetrwać do końca konferencji, ewentualnie odpędzić ataki senności…. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, słuchając Pana – nie odczuwałam potrzeby sięgnięcia po którąś z pozycji… Od dawna nie zdarzyło się wysłuchać tak interesującej i zabawnej zarazem prelekcji
Alicja Pietraszkiewicz, nauczyciel języka polskiego

Więcej informacji

Ilustracja: 2017, Waldemar Kompała (c)