Oscary 2018

Oscary nagrody. Przegląd badań naukowych na ten temat. Co jest ważniejsze: geniusz reżysera i aktorów czy kreatywna praca zespołowa? Czy zdobycie nagrody może przedłużyć życie aktorowi lub aktorce? Ile wart jest Oscar? 

Nagrody Academy Awards ®, potocznie nazywane Oscarami, od czasu do czasu fascynują badaczy z różnych dziedzin. Według Thomson Reuters, twórcy bazy Web of Science figuruje w niej nieco ponad 200 artykułów z okresu 2000-2015, z czego największą cytowalność ma 5 poniższych tekstów.

  • Redelmeier D. A., Singh S.M. (2011). Survival in Academy Award-winning actors and actresses, Annals of Internal Medicine, 134 (10), 955-962.
  • Sylvestre M.P., Husztl E., Hanley J. A. (2006). Do Oscar winners live longer than less successful peers? A reanalysis of the evidence, Annals of Internal Medicine, 145 (5), 361-392.
  • Nelson R.A., et al. (2001). What’s an Oscar worth? Economic Inquiry, 39 (1), 1-16.
  • Simonton D.K. (2004). Film awards as indicators of cinematic creativity and achievement: A quantitative comparison of the Oscars and six alternatives, Creativity Research Journal, 16 (2-3), 163-172.
  • Rossman G., Esparza N., Bonacich P. (2010). I’d like to thank the Academy, team spillovers, and network centrality, American Sociological Review, 75(1), 31-51.

Nauka o Oscarach

Redelmeier i Singh (2001) zauważyli związek między nagrodą a statusem społecznym celebrytów, co w większości korzystnie przełożyło się na ich zdrowie. Analizując biogramy nagrodzonych na przestrzeni lat, stwierdzili, że żyli średnio o 4 lata dłużej. Sylvestre i in. (2006) nieco podważyli tą tezę, wskazując na nieścisłości w badaniu. Oprócz medycznych aspektów badaczy z podanej listy interesowała też kwestie ekonomiczne i społeczne. Nelson i in. (2001) wykazali znaczne korzyści finansowe związane z nominacją i nagrodą. Simonton (2004) zastanawiał się nad związkiem między Oscarami a kreatywnością branży filmowej, podkreślając znaczenie nie tyle geniuszu twórców, co współpracy zespołowej, co odnajdujemy także w obszernej pracy Rossman i in. (2010).

Ilustracja: Harold Neal, Oscars, Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW