Medioznawstwo studia

Medioznawstwo studia. Zapraszam na I sem. zajęć w r. akad. 2018-2019. Plan spotkań i podstawowe informacje.

I semestr 2018/2019

W pierwszym semestrze poprowadzę dwa wykłady i seminarium. Będzie to wykład monograficzny Medioznawstwo personalistyczne, skierowany do doktorantów, ale otwarty dla wszystkich chętnych. Edukacja medialna – wykład podstawowy z tej dziedziny, dla studentów studiów 2. stopnia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Do tego seminarium z Edukacji medialnej i analiz wpływu mediów. Wszystkie zajęcia są prowadzone w ramach studiów na Wydziale Teologicznym z UKSW, w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

Plan zajęć

W tym semestrze spotykamy się w czwartki. Konsultacje po zajęciach, w 418, po umówieniu się.

 • Medioznawstwo personalistyczne, 227A, 09:45-11:15
 • Edukacja medialna, 227A, 11:30-13:00
 • Edukacja medialna i analizy wpływu mediów, 225, 13:15-14:45

Kalendarium UKSW

Nasze pierwsze spotkanie 4 października 2018 r. Warto pamiętać o innych datach na uczelni w I sem. br. akad.

 • Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2018
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 8 października 2018 (wolny od zajęć)
 • Dzień wolny od zajęć 2 listopada 2018
 • Opłatek uniwersytecki 20 grudnia 2018
 • Przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019
 • Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych 28 stycznia 2019
 • Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29 stycznia – 8 lutego 2019
 • Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 11-15 lutego 2019

Ilustracja:
Penn State, Communication Camp shows young people the technical and professional aspects of a career in film or journalism, Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW