Medioznawstwo personalistyczne

Medioznawstwo personalistyczne. Nowy wykład monograficzny. Zapraszam do uczestnictwa.

Idea wykładu

W medioznawstwie i badaniach mass mediów postuluje się przyjmowanie określonej perspektywy teoretycznej w prowadzeniu analiz naukowych i interpretowaniu wyników badań. Przedmiotem badania będzie personalizm jako możliwa perspektywa teoretyczna. Jej przyjęcie umożliwia oryginalne formułowanie problemów badawczych oraz określanie ich zarówno względem wymogów nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych.

Plan spotkań

 1. Perspektywa teoretyczna w medioznawstwie
 2. Personalizm jako perspektywa teoretyczna
 3. Polska szkoła medioznawstwa personalistycznego
 4. Personalizm i media – rezultaty i dyskusja nad wynikami badań jakościowych
 5. Poznawanie personalizmu – Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Jan Paweł II, Józef Tischner, Czesław Bartnik (praca zespołowa, element zaliczenia wykładu)
 6. Poznawanie personalizmu cd.
 7. Poznawanie personalizmu cd.
 8. Poznawanie personalizmu – dyskusja wokół spraw teoretycznych, gość specjalny: ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 9. Praktyka medioznawstwa personalistycznego – osoba człowieka (mężczyzna, kobieta), osoba Boga w mediach
 10. Praktyka medioznawstwa personalistycznego – dyskusja wokół zagadnień metodologicznych, gość specjalny: mgr Piotr Guzdek
 11. Praktyka medioznawstwa personalistycznego – osoba człowieka (mężczyzna, kobieta), osoba Boga w mediach (praca zespołowa, element zaliczenia wykładu)
 12. Praktyka medioznawstwa personalistycznego cd.
 13. Praktyka medioznawstwa personalistycznego cd.
 14. Praktyka medioznawstwa personalistycznego cd.
 15. Podsumowanie i zaliczenia

Efekty kształcenia

EK nr 1 – ma wiedzę na temat personalizmu jako kierunku filozoficznego
EK nr 2 – ma wiedzę na możliwości wykorzystania personalizmu jako perspektywy teoretycznej w badaniach mediów
EK nr 3 – potrafi przygotować prezentację zespołową na temat teoretycznych i praktycznych aspektów medioznawstwa personalistycznego
EK nr 4 – potrafi samodzielnie i zespołowo podnosić swoje kompetencje medialne
EK nr 5 – zachowuje krytycyzm w stosunku do współczesnych zjawisk medialnych

Prezentacja

Zaliczenie

Dwuetapowe:

 1. przygotowanie zespołowej prezentacji akademickiej na temat podanej postaci związanej z personalizmem (Charles Bernard Renouvier, Emmanuel Mounier, Karol Wojtyła, Czesław Bartnik lub inny wybrany przez siebie przedstawiciel tego nurtu) w grupie 3. osobowej i przedstawienie jej na zajęciach;
 2. przygotowanie zespołowej prezentacji akademickiej na temat osoby człowieka (mężczyzna, kobieta) lub osoby Boga ukazywanej w mediach, w grupie 3. osobowej i przedstawienie jej na zajęciach.

Obie prezentacje warunkują zaliczenie wykładu składające się na egzamin końcowy, w stopniu bardzo dobrym.

Ilustracja: Marc Ben Fatma, people in Montmartre, Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW