Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe, wygłoszone referaty, prowadzenie paneli. Są to głównie krajowe konferencje dot. edukacji medialnej. Niektóre z nich miały zasięg międzynarodowy, niektóre też miałem okazję organizować lub współorganizować.

2018

cele edukacji medialnej
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wartości w europejskich systemach edukacyjnych

2017

25 lat instytutu edukacji medialnej
25-lecie studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW, Warszawa 2017
konferencje naukowe
II Konferencja Naukowa Edukacja Medialna 2.0, Warszawa 2017

2016

 • Otwarta metodyka. O projektowaniu wykładów z analizy semiotycznej dla studentów dziennikarstwa, III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Cyberprzestrzeń i światy wirtualne pn. Wielkie otwarcie? Otwarta nauka i edukacja, Akademia Pedagogiki Specjalnej 2 czerwca 2016 r.
 • Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej, Konferencja naukowo-metodyczna pn. (Kon)teksty medialne w edukacji humanistycznej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu 11 kwietnia 2016 r.

2015

 • Multimedia a metody aktywizujące w akademickim kształceniu dziennikarzy, VII Konferencja Młodych Naukowców naukowych, bądź w instytucjach i z cyklu Wyzwania Nowych Mediów pn. Edukacja medialna 2.0, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9-10 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

2014

konferencje naukowe
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – konsekwencje osobowe i społeczne, Warszawa 2014
 • Edukacja medialna jako globalne wyzwanie polityczne, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Warszawskie Dni Medialne – Polityka w mediach, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 4-5 czerwca 2014 r., członek Komitetu Naukowego.
 • Młodzi o sporcie i aktywności wirtualnej w świetle badań jakościowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – konsekwencje osobowe i społeczne, zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 24 kwietnia 2014 r., członek Komitetu Naukowego.
 • Młodzi, cyberprzestrzeń i aktywność fizyczna. Raport z badań jakościowych, Konferencja Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1 kwietnia 2014 r.

2013

 • Cyberprzestrzeń a aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, Rozrywka w przestrzeni Wirtualnej – V Konferencja Młodych Naukowców Wyzwania Nowych Mediów, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 5 grudnia 2013 r., moderator sesji Sport i zdrowie w cyberprzestrzeni, członek Komitetu Naukowego.

2012

konferencje naukowe
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sport w mediach z cyklu Warszawskie Dni Medialne, Warszawa 2012
 • Aktualne problemy i wyzwania edukacji medialnej w perspektywie teologicznej, Konferencja Naukowa Teologia – media – edukacja. W 20-lecie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 24-25.10.2012. Członek Komitetu Organizacyjnego, moderator sesji Edukacja medialna.
 • Edukacja informacyjna i medialna w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy, Panel Edukacja informacyjna – wspólna rzecz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa 4-5 października 2012 r.
 • Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – Media – Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 28-29 września 2012 r.
 • Prezentacja Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych, Konferencja Cyfrowa Przyszłość, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 29 maja 2012 r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sport w mediach z cyklu Warszawskie Dni Medialne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 9-10 maja 2012 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

2011

konferencje naukowe
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Śmierć w mediach z cyklu Warszawskie Dni Medialne, Warszawa 2011
 • Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Benedykt XVI o społecznościach sieciowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wspólnota czy ekshibicjonizm? O naturze mediów społecznościowych z cyklu Wyzwania nowych mediów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 7 grudnia 2011 r. Członek Komitetu Organizacyjnego, moderator sesji Etyka i prawo.
 • Św. Maksymilian Maria Kolbe jako wychowawca do korzystania z mediów, Konferencja z racji 70-tej rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego Św. Maksymilian Maria Kolbe – Świadek Boga i sługa człowieka, Niepokalanów 21-23 października 2011 r.
 • Ks. prof. Antoni Lewek jako teolog i pedagog mediów, Konferencja Naukowa Ks. prof. Antoni Lewek (1940-2010). W służbie prawdzie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2 czerwca 2011 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, moderator sesji Ks. prof. Antoni Lewek – homileta i medioznawca.
 • Problematyka samobójstw nastolatków w Internecie, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Śmierć w mediach z cyklu Warszawskie Dni Medialne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 6-7 kwietnia 2011 r. Moderator sesji Obraz, Internet, prasa.

2010

 • Kształcenie kompetencji medialnych w szkole według nowej podstawy programowej. Prezentacja pakietów edukacyjnych Media Aktywni, Konferencja Edukacja medialna w szkole, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Ciechanów 29 września 2010 r.
 • Postulat edukacji medialnej w polskiej szkole, VII Forum Edukacji Medialnej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polskie Radio, Warszawa 4 marca 2010 r.

2009

konferencje naukowe
Media Literacy Conference, Warszawa 2009
 • Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? VI Forum Edukacji Medialnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 18 listopada 2009 r.
 • Konferencja Naukowa Polityka informacyjna Kościoła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 28 października 2009 r. Członek Komitetu Organizacyjnego.
 • Dlaczego kompetencja medialna (Media Literacy) jest tak istotna we współczesnym społeczeństwie? Media Literacy Conference, Media Desk Polska, Fabryka Trzciny, Warszawa 17 czerwca 2009 r. Członek Komitetu Organizacyjnego.
 • Edukacja medialna w Polsce 2009. Perspektywy rozwoju, Seminarium Naukowe Animacja i nowe media. Modele edukacyjne w Polsce i Europie, Instytut Animacji i Nowych Mediów, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa 28 maja 2009 r. Moderator sesji Edukacja medialna.

2008

 • Cyberprzestrzeń: edukować czy chronić? Postulat europejskiej cyberpedagogiki, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rzeczywistość medialna i wirtualna – szanse i zagrożenia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Urząd Miasta Legionowa, Legionowo 28 listopada 2008 r.
 • Pedagogika mediów Jana Pawła II. Prezentacja książki ks. A. Lewka pt. Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, Konferencja Naukowa Jan Paweł II – Papież mediów. W 30-lecie pontyfikatu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 5 listopada 2008 r.
 • Dlaczego edukacja medialna? II Forum Edukacji Medialnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 28 maja 2008 r.
Print Friendly, PDF & Email