edukacja medialna

Jak wyglądają zajęcia na studiach? Edukacja medialna – nowe zajęcia w semestrze letnim r. akad. 2017/2018. Kilka przydatnych informacji. Zaczynamy za dwa tygodnie, w czwartek 22 lutego br.

Osoba i wspólnota w Internecie – wykład monograficzny

Wykład monograficzny, czyli poświęcony bardzo wąskiemu zagadnieniu, zwykle zmieniający się w programie studiów każdego roku. Dla doktorantów teologii środków społecznego przekazu i wszystkich zainteresowanych. Zajmiemy się chrześcijańską obecnością w Internecie. Nie zabraknie praktycznych zadań zespołowych. Tutaj jest dostępna główna prezentacja do wykładu, treści w notatkach prelegenta pod slajdami. Czwartki, 8:00-09:30, sala 119.

Edukacja medialna – wykład kursoryczny

Kursoryczny, czyli stały w programie studiów. Obowiązkowy dla studentów 2. stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dla 1. roku. Kompetencje medialne, edukacja medialna w rodzinie, w szkole, jako zadanie NGO’s i instytucji kultury. Praktyczne możliwości i zadania zespołowe. Pod tym adresem wiodąca prezentacja do wykładu, również warto zobaczyć notatki prelegenta pod slajdami, jak również przejrzeć podręcznik Media Aktywni. Czwartki, 9:45-11:15, sala 229.

Dyżur

Konsultacje, gdyby ktoś potrzebował. Czwartki, 11:30-12:30, sala 418.

Seminarium dyplomowe

Seminarium, czyli wspólna praca nad tematami badawczymi. Nasze jest poświęcone współczesnym problemom edukacji medialnej oraz jakościowym metodom badawczym. Audytoria, profesjonaliści medialni, i ich kompetencje medialne. Warsztaty metod jakościowych. Prezentacja wiodąca, w notatkach prelegenta szczegółowy opis slajdów. Czwartki, 13:15-14:45, sala 228.

Inne

W szkole będę też dostępny podczas poniedziałkowych posiedzeń Rady Wydziału oraz środowych – Rady Instytutu. Gdyby ktoś potrzebował mnie w te dni, zapraszam po umówieniu się mailem. W pozostałe dni pracuję w domu, oprócz weekendów. Dobrych ferii zimowych!

Ilustracja: Jon-Mark Davey, Wild Man, Flickr CC BY-NC 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW