Blog lifestylowy. Dom, gotowanie, media, pies, zdrowie. Piotr Drzewiecki

Edukacja medialna scenariusze zajęć

Edukacja medialna scenariusze zajęć to zestaw gotowych pomysłów lekcji szkolnych. Ich celem jest kształcenie umiejętności korzystania z mediów. Scenariusze zajęć są przeznaczone dla uczniów w różnym wieku, ale głównie są dedykowane licealistom i uczniom techników. W każdym scenariuszu opisano cele lekcji, metody pracy, przebieg i pomoce do zajęć.

Program Media Aktywni

Edukacja medialna scenariusze zajęć
Media Aktywni – gotowy program edukacji medianej w szkole

Nauczyciele poszukują sprawdzonych rozwiązań lekcyjnych. Dlatego – choć jestem zwolennikiem dostarczania raczej inspiracji niż gotowych pomysłów – postanowiłem zebrać przygotowywane przeze mnie zajęcia szkolne i przedstawić na osobnej stronie presscafe.eu Zachęcam jednak do samodzielnej twórczości pedagogicznej. Pewną pomocą może być tutaj opracowany w 2010 roku program Media Aktywni. W drugiej części podręcznika inspiracje na kilka semestrów pracy z uczniami.

Scenariusze zajęć Obywatele mediów

Edukacja medialna scenariusze zajęć
Edukacja medialna scenariusze zajęć w ramach projektu CIVILIA.pl Fundacji Dobrego Odbioru

Materiały przygotowane w 2012 roku, w ramach projektu Obywatele mediów Civilia.pl Fundacji Dobrego Odbioru. Poświęcone mediom, współczesnej kulturze i nowemu modelowi odpowiedzialności obywatelskiej.

Print Friendly, PDF & Email