dni medialne

Międzynarodowy Dzień Telewizji i inne dni medialne ONZ są słabo rozpowszechnione w Polsce. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest głównie obchodzony w Kościele. Nieco lepiej sprawa wygląda z Dniem Bezpiecznego Internetu. A szkoda, bo to dogodne okazje do inicjatyw edukacyjno-medialnych.

Światowe Dni Medialne

24 stycznia papież ogłasza doroczne orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.  I tak np. W 2012 roku zapomniany temat milczenia w komunikacji medialnej. Jeśli nie wiesz, co zrobić z mediami, lub czujesz ich nadmiar w swoim życiu, wyłącz wszystko i zastanów się, czego chcesz, co słyszysz we własnym umyśle, co chcesz poznać i odkryć, jakich informacji potrzebujesz, o czym chciałbyś przeczytać i co zobaczyć. Młodszym uczestnikom moich warsztatów rysuję na tablicy „ludzika” w otoczeniu mediów, który często jest zagłuszony ich przekazami. Dopiero, gdy „ludzik” wyłączy media, w jego głowie zaczyna mówić „ludzik właściwy” – jego prawdziwe ja. Budzi się jego własna komunikacja intrapersonalna. Trzeba na chwilę się wyłączyć, wycofać się z medialnego hałasu, żeby zdać sobie sprawę z własnych potrzeb komunikacyjnych i motywacji korzystania z mediów.

W większości krajów Dzień jest obchodzony w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ale episkopaty krajowe mogą też wyznaczać własne daty tego Dnia, w Polsce jest to trzecia niedziela września, w tym roku 16. Inicjatorem święta i publikacji orędzi był Paweł VI w 1967 roku.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Drugą okazją do medialnego świętowania jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku obchodzony 7 lutego. Z inicjatywą święta wystąpiła w 2004 roku Komisja Europejska. W Polsce organizatorem DBI jest Fundacja Dzieci Niczyje i NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Dzień ma służyć animacji przedsięwzięć edukacyjnych w kraju, propagowaniu bezpiecznego korzystaniu z sieci, rozwiązywaniu cyfrowych problemów społecznych tj. cyberprzemoc. Dzień jest organizowany w ramach europejskiego programu Safer Internet. We wrześniu ma miejsce również doroczna konferencja poświęcona tej tematyce. Każdy DBI ma swój temat przewodni. W 2012 roku wybrano hasło: Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie! I zastanawiano się w jaki sposób różne grupy wiekowe mogą razem korzystać z sieci i czerpać z tego satysfakcję: dziadkowie, rodzice, dzieci. To również bliska mi idea. Bo mediów uczymy się wspólnie. Młodsze pokolenie może pomóc starszym pokonywać bariery technologiczne, starsi nauczyć medialnej mądrości. Więcej o tym święcie na stronie http://dbi.pl

Inne dni medialne

Jakby tego było mało mamy jeszcze Międzynarodowe Święta ONZ, zwłaszcza Światowy Dzień Telewizji, który obchodzimy 21 listopada od 1996 roku. Ma sprzyjać refleksji nad historią i współczesnością telewizji, nad jej wpływem na życie społeczne, ma także służyć szerzeniu idei pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju społecznego i gospodarczego i wymianie kulturowej dzięki mediom audiowizualnym. W 2011 r. Hiszpania zaproponowała również ideę Światowego Dnia Radia proponując datę 13 lutego. Do tej pory mieliśmy okazję świętować krajowy Dzień Radia, który przypada 11 kwietnia. Jeśli komu mało, to pozostają jeszcze następujące okazje:

  • 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
  • 3 maja – Światowy Dzień Wolności Prasy,
  • 17 maja – Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego jako kontynuacja Światowego Dnia Telekomunikacji,
  • oraz 27 października – Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Dni medialne w IEMiD

Lubimy świętować, również w naszym Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, czemu służą organizowane majowe Warszawskie Dni Medialne – dwudniowa konferencja poświęcona m.in. w 2012 roku tematowi sportu w mediach. Więcej informacji na stronie http://wdm.uksw.edu.pl Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego projektu w Instytucie.

Tydzień edukacji medialnej

Jeśli komuś dni mało, to z pomocą przychodzi inicjatywa północnoamerykańska. Media Smarts i Kanadyjska Federacja Nauczycieli organizuje co roku Media Literacy Week. Zbyt daleko i kosztownie, żeby pojechać, ale warto śledzić online to wydarzenie. Kanada jest uznawana za kraj o najbardziej upowszechnionej edukacji medialnej w społeczeństwie i szkolnictwie.

Ilustracja: studio curve, Calendar, Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW