Co to jest fobia?

Co to jest fobia? Często mylimy ją z obawą przed czymś. A to uporczywy lęk i przerażenie w konkretnej sytuacji.

Co to jest fobia? Definicja

To chorobliwy stan lękowy przed określonymi wydarzeniami, zjawiskami lub przedmiotami. Medycynie jest znanych ponad 200 rodzajów fobii. Są to jednostki chorobowe, często lekceważone, a wymagające leczenia jak inne dolegliwości. Choć nazwy niektórych fobii wydają się brzmieć zabawnie, to nigdy nie są nimi dla cierpiącego. Jeśli dostrzegamy u siebie taką uporczywość, zgłośmy się do lekarza, najpierw pierwszego kontaktu.

Fobia Niektóre rodzaje

Właściwie przedmiotem fobii może być niemal każda rzecz lub czynność. Nawet kąpiel – ablutofobia czy też przechodzenie przez most – gefyrofobia. Są to tzw. fobie specyficzne. Osobistym pozostaje pytanie, czy jest to jedynie obawa czy też coś znacznie poważniejszego.

Agorafobia

Przeciwieństwo klaustrofobii, lęk przed przestrzenią otwartą, miejscami publicznymi, tłumami, a nawet wyjściem z domu do sklepu.

Akrofobia

Inaczej lęk wysokości. Wielu z nas panicznie się boi szczytów, pięter i krawędzi.

Antofobia

Lęk przed kwiatami.

Brontofobia

Lęk przed burzą i piorunami.

Demofobia

Lęk przed tłumem.

Dentofobia

Lęk przed denstystą.

Dromofobia

Lęk przed przejściem przez ulicę.

Fobia społeczna

Lęk przed kontaktami społecznymi, codziennymi sytuacjami, towarzystwem i związkami. W Japonii występuje pod nazwą taijin kyofusho.  Z kolei antropofobia to lęk przed ludźmi, nie tylko komunikacją społeczną z nimi, ale w zupełności, przed człowiekiem.

Fobia szkolna

Uporczywe cierpienie wywołane instytucją edukacyjną. Sam fakt obecności szkoły budzi lęk.

Gamofobia

Kiedy autentycznie lękamy się zawrzeć małżeństwo.

Gynofobia

Kiedy panicznie boimy się kobiet.

Hemofobia

Lęk przed widokiem krwi, nie mówiąc o jej pobraniu.

Homofobia

Irracjonalny lęk przed osobami homoseksualnej orientacji seksualnej.

Klaustrofobia

Lęk przed zamkniętą przestrzenią, przebywaniem w małych pokojach, windach.

Mizofobia

Lęk przed pobrudzeniem się, bakteriami, wszelką nieczystością.

Nyktofobia

Lęk przed ciemnością. Cierpiący na nią nie mogą zasnąć bez zapalonego światła.

Stasibasifobia

Lęk przed staniem – stasifobia i chodzeniem – basifobią, występujący jednocześnie. Głównie u osób starszych.

Tokofobia

Kiedy boimy się ciąży i porodu.

Triskaidekafobia

Uporczywe lękanie się liczby 13.

Zoofobia

Lęk przed zwierzątami. Najbardziej znana postać dotyczy pająków – arachnofobia, ale można też wskazać na ailurofobię – lęk przed kotami.

Ilustracja: Sacramenia Follow, 2774465_640px, Flickr CC BY-SA 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW