Sport w mediach

Sport w mediach Opis

Inspiracją do przygotowania niniejszego zbioru artykułów naukowych były ważne wydarzenia sportowe 2012 roku: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Jest to również owoc wspólnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. B. Prusa w ramach corocznego cyklu Warszawskie Dni Medialne, w dniach 9–10 maja 2012 roku.

Redaktorzy

Piotr Drzewiecki, Marta Jarosz, Paweł Płatek

Rok wydania

2013

Miejsce wydania

Warszawa

Wydawnictwo

Dom Wydawniczy Elipsa

Stron

540

ISBN

978-83-7151-944-4

Recenzja naukowa

ks. dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW
prof. dr hab. Rafał Habielski

Dostępność

Dom Wydawniczy Elipsa

Empik

Księgarnia internetowa PWN

Merlin

Sport w mediach

Problematyka podjęta w pracy dotyczy jednak kwestii bardziej ogólnych, znacznie przekraczających zagadnienia wiążące się z piłką nożną czy ideą olimpizmu. Wielość i różnorodność dyscyplin sportowych, a także rozmaitość tematów łączących świat sportu i mediów wymagały pogłębionej refleksji naukowej. Ogromne znaczenie sportu w kulturze popularnej nie byłoby przecież możliwe bez udziału mediów, za pośrednictwem których miliony kibiców mogą uczestniczyć w meczach, turniejach i rozgrywkach. Wybitni sportowcy stają się gwiazdami mediów i dzięki nim zyskują ogromną popularność. W dzisiejszych czasach trudno więc sobie wyobrazić sport bez mediów, i media bez sportu.

Interdyscyplinarne badania

Transcendentna wizja człowieka jako istoty duchowej, a zarazem cielesnej, każe w sporcie dostrzegać nie tylko rekordy, rezultaty, wyniki, ale przede wszystkim zmaganie z samym sobą, z własną słabością. Sport jest bowiem nie tylko formą wypoczynku, dążeniem do doskonałości fizycznej, ale również szkołą życia, dyscypliną woli, a więc wiąże się z ludzką duchowością. Pokazuje to wielość obszarów badawczych, zaproponowanych przez autorów: od kwestii etycznych po kulturoznawcze, od refleksji medioznawczej po nauczanie Kościoła o sporcie.

Autorzy monografii

Jest to widoczne w tematach artykułów zaproponowanych do niniejszego zbioru. Autorzy podejmują m.in. zagadnienia z zakresu edukacji medialnej (A. Jaroszyńska, Rola mediów w popularyzacji tańca towarzyskiego; J. Jaroszyński, Sport jako wyzwanie dla edukacji medialnej), historii mediów (A. Lisowski, Pierwsza polska relacja z Igrzysk Olimpijskich – Sztokholm 1912, M. Przybylski, Sporty jeździeckie w mediach II Rzeczpospolitej), etyki mediów (G. Łęcicki, Dylematy moralne i egzystencjalne w polskich filmach fabularnych o tematyce sportowej; J. Soszka, Społeczna odpowiedzialność Lecha Poznań w percepcji jego kibiców; T. Janus, Wartości w życiu aktywnych kibiców piłkarskich) czy też marketingu (B. Krefta, Sukces sportowy jako element budowania wizerunku współczesnego polityka w Polsce; A. Modzelewska, Sportowiec jako celebryta na tle kultury tabloidów). Niektóre artykuły mają charakter raportów z badań empirycznych, inne są filozoficznymi rozprawami, jeszcze inne esejami naukowymi.

Uczelnie

Ta wspólna praca badaczy z tak wielu ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytet Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego), którzy zgłosili swoje propozycje do książki, pozwoli – jak ufamy – na bardziej wszechstronną refleksję naukową o sporcie jako specyficznym fenomenie współczesnej kultury oraz mass mediów.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW