media wobec śmierci

Media wobec śmierci Tom 2

2 kwietnia 2005 r. do domu Ojca odszedł bł. Jan Paweł II, 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem miała miejsce katastrofa prezydenckiego samolotu.  Te dramatyczne wydarzenia stały się inspiracją do podjęcia szerokiej, interdyscyplinarnej, ale zarazem medioznawczej refleksji na temat śmierci w mass mediach. Badacze reprezentujący rozmaite ośrodki naukowe, także zagraniczne, podjęli się niełatwego zadania ukazania rozmaitych aspektów obecności śmierci w przekazach medialnych. Poruszony został również problem dziennikarstwa jako… śmiertelnie niebezpiecznego zawodu, i to nie tylko w kontekście działań wojennych, ale – czy nie głównie? – politycznych

Redaktorzy

Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki

Rok wydania

2012

Miejsce wydania

Warszawa

Wydawnictwo

Dom Wydawniczy Elipsa

Stron

328

ISBN

978-83-7151-058-8

Recenzja naukowa

ks. prof. dr hab. Stanislaw Dziekoński
prof. dr hab. Jerzy Myśliński

Dostępność

Dom Wydawniczy Elipsa

Media wobec śmierci Tom 2

Grzegorz Łęcicki – Wstęp

I. Pedagogika i etyka

Agnieszka Janiak – Ars moriendi jako postulat tanatopedagogiczny,
medialny i osobowy
Martyna Tomiczek – Tragizm, rozrywka, edukacja – różne obrazy śmierci w mediach jako próba przekroczenia tabu śmierci i umierania
Anna Małgorzata Pycka – Ars moriendi w wydaniu ponowoczesnym
Michał Kosecki – Efekt Wertera w świecie mediów i działania na rzecz prewencji samobójstw

II. Kino i film

Edyta Jarosz-Mackiewicz – Śmierć i sposoby umierania przedstawione w wybranych współczesnych filmach polskich
Agnieszka Barczyk – Aktualizacja rytuału pogrzebowego w filmie
Andrzeja Seweryna pt. „Kto nigdy nie żył”
Michał Piepiórka – Spektakl współczesnego ars moriendi. O filmie Marcina Koszałki „Istnienie”
Marek Wiśniewski – Obrazy śmierci w dziełach filmowych jako projekcja odległych, a wciąż obecnych konstruktów myślowych gnozy

III. Kultura, religia i etyka

Krystyna Czuba – Miłość silniejsza niż śmierć
Aleksandra Sójko – Nieśmiertelność ciała jako mit współczesnej kultury „Ciało jako przedmiot zbawienia”
Halina Witek – Śmiertelność – nieśmiertelność. Medialne konstrukcje i dekonstrukcje
Bartosz Głowacki – Katastrofy lotnicze – obrazy śmierci w mediach a etyka dziennikarska
Agnieszka Badyła – Choroba Alzheimera – mity a rzeczywistość – co pokazują nam media?
Beata Pieńkowska-Wyżyńska – Odchodzenie Papieża Jana Pawła II
w telewizji publicznej jako nowy medialny rytuał
Małgorzata Laskowska – Media wobec śmierci naturalnej. Zarys problematyki w ujęciu etycznym

IV. Islam i wojna

Zuzanna Jakubowska – Islamski zamach w Madrycie w 2004 roku i jego obraz w czołowych dziennikach hiszpańskich oraz w innych
wydawnictwach prasowych
Kinga Rodkiewicz – Medialne obrazy śmierci z rąk ekstremistów islamskich – na przykładzie Afganistanu za rządów talibów
Jolanta Niderla-Witkowska – Problematyka śmierci w medialnych relacjach o wojnie a prawo do obiektywnej informacji
Maria Anikina – Smolensk tragedy in Russian media: sociological analysis

V. Internet, fotografia i dyskurs medialny

Ks. Zenon Hanas – Medialne oswajanie śmierci. Funkcje prezentowania umierania w przekazach medialnych
Zuzanna Szczerbanowska – Żałoba online
Stefan Meetschen – Rituals of Moral Panic: German School Shootings and the Media
Jan Jaroszyński – Gry komputerowe a promocja śmierci
Oliwia Tarasewicz-Gryt – Prywatna śmierć w nowych nowych mediach
Sylwia Konopacka – Fotonekrepolia – spoglądając śmierci w oczy. Problematyka mortualna w fotografii prasowej

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW