Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej Opis

Specyfiką teologii mediów audiowizualnych jest harmonijna refleksja teologiczna oraz medioznawcza poświęcona filmowi głównie jako przekazowi medialnemu, mającemu konkretny kontekst ideologiczny, światopoglądowy, historyczny, polityczny, obyczajowy. Studia zawarte w niniejszym tomie ukazują rozmaite kierunki badawcze odnoszące się do filmu jako fenomenu medialnego, kulturowego i edukacyjnego.

Autorzy

Grzegorz Łęcicki, Magdalena Butkiewicz, Piotr Drzewiecki, Dagmara Jaszewska

Rok wydania

2017

Miejsce wydania

Warszawa

Wydawnictwo

Wydawnictwo UKSW

Stron

140

ISBN

978-83-8090-396-8

Recenzja naukowa

ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
ks. dr hab. Jarosław Woźniak (KUL)

Dostępność

Wydawnictwo UKSW

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej Rozdziały

 

Grzegorz Łęcicki, Analiza filmu jako przekazu medialnego w świetle teologii środków społecznego przekazu

Prezentacja koncepcji badania dzieł kinematograficznych, filmów
fabularnych i seriali telewizyjnych jako specyficznego rodzaju przekazów medialnych. Ukazanie odrębnej perspektywy badawczej, odróżniającej teologię mediów od teologii kultury i filmologii.

Magdalena Butkiewicz, Propaganda i manipulacja w wybranych filmach fabularnych

Teoretyczne zagadnienia dotyczące filmu propagandowego, jego klasyfikacji i znaczenia w procesie budowania społeczeństwa XX wieku. Jak najwięksi dyktatorzy minionego stulecia wykorzystywali film, traktowany jako medium o niezwykle szerokim zasięgu i dużej sile oddziaływania, aby osiągnąć własne cele propagandowe? W drugiej części tekstu przeprowadzono analizę trzech wybranych produkcji: Narodzin narodu, Pancernika Potiomkina oraz Żyda Süssa. Wszystkie trzy filmy – choć z różnych względów – uchodzą za arcydzieła kina propagandowego.

Piotr Drzewiecki, Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media. Wyzwania dla edukacji medialnej

Próba przedstawienia statusu filmu we współczesnej kulturze nowych mediów na gruncie trzech teorii: kultury audiowizualnej, języka nowych mediów i konwergencji kulturowej. Zmierza do odpowiedzi na pytania dotyczące podmiotowości osoby w kulturze i o możliwe formy kształtowania tej podmiotowości poprzez wychowanie. Zawiera postulaty społeczne i możliwe przykłady inicjatyw w zakresie edukacji medialnej podkreślając znaczenie pedagogiki medialnej w rozwiązywaniu współczesnych problemów
technologiczno-kulturowych.

Dagmara Jaszewska, Zerwane communio. Problemy komunikacyjne jako kategorie teologiczne w Powrocie i Wygnaniu Andrieja Zwiagincewa

Teologiczna interpretacja filmów Andrieja Zwiagincewa, Powrót i Wygnanie (ze szczególnym uwzględnieniem tego drugiego obrazu), potraktowanych jako „loci theologici”. W obu filmach tym miejscem
teologicznym wydaje się być obraz piekła braku miłości i braku porozumienia pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. Problemy komunikacyjne w małżeństwie można interpretować w kategoriach teologicznych, jako skutek grzechu pierworodnego - a zobrazowane zło i cierpienie bohaterów ostrzega przed światem bez Boga. Drugie miejsce teologiczne w obu filmach stanowi ofiara głównego bohatera, która – chociaż ma ludzki i świecki wymiar – zostaje wpisana przez reżysera, za pomocą użytych w filmie znaków religijnych, w sakralny i eschatologiczny wymiar, przynosząc nadzieję i zapowiedź zbawienia.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW