Media Aktywni

Edukacja medialna program

Media Aktywni są podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem edukacji medialnej. Nowe podstawy programowe i dokumenty europejskie zalecają edukację medialną. Niestety nie jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach. Dlaczego trzeba jej uczyć w szkole? Jak jej uczyć? To najważniejsze pytania postawione w pracy.

Autor

Piotr Drzewiecki

Rok wydania

2010

Miejsce wydania

Otwock-Warszawa

Wydawnictwo

Piotr Drzewiecki

Stron

188

ISBN

978-83-940638-3-2

Recenzja naukowa

ks. prof. dr hab. Antoni Lewek

Dostępność

Publikacja bezpłatna dostępna pod adresem http://presscafe.eu/assets/img/media-aktywni.pdf

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Media Aktywni Rozdziały

 

Dlaczego edukacja medialna?

W pierwszej części – Dlaczego edukacja medialna? – wyjaśniam główne pojęcia i nieporozumienia związane z edukacją medialną. Prezentuję historię ruchu edukacyjnego rodziców i nauczycieli, dokumenty europejskie i polskie starania o edukację medialną w szkołach. Wychowanie do mediów to wspólne zadanie społeczne, stąd mowa o edukacji medialnej w rodzinie, szkole, o zadaniach państwa i mediów w tej dziedzinie. Edukacja medialna to również narzędzie budowania przyszłości, nowego modelu edukacji, polityki, rynku usług i kultury określanej coraz częściej jako kultur medialna.

Jak uczyć edukacji medialnej?

Druga część pracy – Jak uczyć edukacji medialnej?– ma charakter metodyczny. Prezentuję cele i metody edukacji medialnej, w tym metody aktywizujące, które wydają się najbardziej odpowiednie do nauczania tego przedmiotu. Prezentuję trzyletni program nauczania dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Media Aktywni z proponowaną listą tematów i ok. 70 przykładami do realizacji na zajęciach szkolnych (Inspiracje dydaktyczne).

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW