Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole

Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole Opis

Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole to książka nie tylko dla katechetów. Za edukację medialną w szkole są odpowiedzialni nauczyciele różnych przedmiotów. Autor próbuje zastanowić się jakie zadania i możliwości w tym zakresie mają nauczyciele religii i jak można mądrze połączyć nauczanie Kościoła o mediach z praktyką kształcenia kompetencji medialnych.

Autor

Piotr Drzewiecki

Rok wydania

2013

Miejsce wydania

Warszawa

Wydawnictwo

Dom Wydawniczy Elipsa

Stron

264

ISBN

978-83-7151-937-6

Recenzja naukowa

prof. dr hab. Rafał Habielski
ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW

Dostępność

Dom Wydawniczy Elipsa

Empik

Księgarnia internetowa PWN

Merlin

Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole Rozdziały

 

Problematyka współczesnej edukacji medialnej

W pierwszej części istotnym problemem badawczym jest przedstawienie współczesnego rozumienia edukacji medialnej w Polsce i Europie, w nauczaniu Kościoła i praktyce szkolnej, z uwzględnieniem zarówno wymagań programowych, jak i potrzeb wychowawczych, w tym potrzebie przeciwdziałania zagrożeniom kultury medialnej. Końcowy rozdział dotyczy statusu edukacji medialnej w obecnym nauczaniu religii w szkole.

Zadania nauczyciela religii w zakresie edukacji medialnej

Druga część pracy jest analizą zadań nauczycieli religii w zakresie edukacji medialnej. W analizie zwrócona będzie uwaga na potrzebę kształcenia kompetencji medialnych, ale także podjęta problematyka rozwoju edukacji medialnej na gruncie aksjologii katolickiej i teologii wychowania.

Próba określenia kierunków edukacji medialnej w kontekście szkolnego nauczania religii

Trzecia część ma charakter prakseologiczny, zmierzający do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nauczyciele religii mogą realizować zadania edukacyjno- -medialne w szkole. W tej części zostaną podane przykłady "dobrych praktyk" zarówno stosowania mediów w nauczaniu religii, jak i realizowania autorskich programów wychowawczo-medialnych oraz innych form zajęć.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW