Doktorat o edukacji konsumenckiej


Obrona doktoratu mgr Kingi Cybulskiej. Mój debiut w roli promotora.

Temat rozprawy: Kształtowanie postaw społecznych konsumentów we współczesnych strategiach komunikacji marki. Aspekty etyczno-moralne i prawne. Po raz pierwszy miałem możliwość być promotorem pracy doktorskiej. Udało się nam! Dziękuję recenzentom p. dr hab. Monice Przybysz, prof. UKSW i ks. dr. hab. Jarosławowi Woźniakowi (Katolicki Uniwersytet Lubelski), ks. dr hab. Tomaszowi Wielebskiemu, prof. UKSW, Prodziekanowi Wydziału Teologicznego ds. Nauki i Komunikacji oraz wszystkim członkom Komisji i gościom.

Mam nadzieję, że praca ukaże się książką. Mgr Kinga Cybulska zwraca uwagę na interesujący problem, który ma też wiele wspólnego z edukacją medialną, bo bycie odbiorcą mediów to także konsumowanie. Coraz więcej firm (doktorantka analizowała m.in. kampanie Wonga i Lidla) sięga po edukację jako element strategii komunikowania własnej marki. Zastanawia się swojej pracy na ile to jedynie propagowanie marki, a na ile także budowanie postaw i edukowanie konsumentów. Wydaje się, że nadal dominuje to pierwsze, ale coraz częściej nie da się już omijać drugiego. To prawnie dopuszczalne i pod pewnymi warunkami etyczne względem konsumenta. A że praca broniona była z teologii środków społecznego przekazu to również jest o tym pośrednio mowa we współczesnym społecznym nauczaniu Kościoła.

Dla edukacji medialnej to inspirująca i ważna praca. Bo jeśli tak, to czemu by nie zachęcać duże firmy telekomunikacyjne i medialne, by sięgały po kształcenie kompetencji medialnych jako elementu własnej promocji? Nie uważam, żeby działa się jakaś szkoda konsumentom. A to dla naszej dziedziny nowa perpektywa rozwoju. Mgr Kindze Cybulskiej udało się dostrzec te trudno zauważalne aspekty i ustalić zasady.

Nadanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na posiedzeniu Rady Wydziału 26 czerwca br.

Gratulacje Pani Doktor!

Więcej fotografii na Google+