Piszmy szybko listy do MEN w sprawie edukacji medialnej

Tylko do piątku 26 maja br. trwają prekonsultacje nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. Piszmy z petycją o przedmiot Edukacja medialna.

W projekcie treści medialne zawarto jedynie w programie Wiedzy o społeczeństwie. Jeśli zależy Wam na przedmiocie Edukacja medialna w liceum, piszcie szybko. Projekt nowych podstaw i formularz zgłaszania petycji na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/projekt-podstawy-programowej-dla-szkol-ponadpodstawowych-prekonsultacje.html

Podałem za argumenty możliwość przygotowania nauczycieli bibliotekarzy do prowadzenia takiego przedmiotu (argument samego środowiska), możliwość kształcenia nauczycieli w instytutach naukowych w tym zakresie, argument z udziału uczniów w olimpiadach dotyczących mediów (cztery w Polsce, w tym trzy uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), także wskazania międzynarodowe (UNESCO) w tym zakresie, doświadczenia innych krajów (Węgry) we wprowadzaniu takiego przedmiotu, nasze działania w ramach NGO’s.

Czasu mało, trzeba spróbować, choć jestem realistą.