cele edukacji medialnej

Cele edukacji medialnej

Cele edukacji medialnej. W dn. 16-17 maja br. wziąłem udział w konferencji na UKSW Wartości w europejskich systemach edukacyjnych. Konferencję zorganizowano z okazji 10. lecia Wydziału Nauk Pedagogicznych. Miałem okazję opowiedzieć o wartości europejskiej edukacji medialnej.

O konferencji

W dwudniowej konferencji wzięło udział kilkudziesięciu pedagogów z Europy. Pierwszy dzień (16 maja br.) zaplanowano jako międzynarodowy, drugi – jako polską prezentację myśli pedagogicznej. Zgodnie z programem zastanawiano się nad wartościami społeczno-edukacyjnymi, sposobami ich przeżywania, związkami z osobowością, zachowaniami i postawami. Analizowano modele kształcenia aksjologicznego, badano funkcje wartości w edukacji europejskiej i polskiej, zastanawiano się nad współczesnymi trendami i kierunkami.

Więcej o konferencji na stronie http://konferencja.wartosci.uksw.edu.pl/ oraz  na FacebookuProgram konferencji.

cele edukacji medialnej
Cele edukacji medialnej, jej wartość dla wspólnoty europejskiej – o tym miałem okazję powiedzieć na konferencji

Moje wystąpienie

Kraje Unii Europejskie nie prowadzą wspólnej polityki edukacyjnej. Wyjątkiem są jednak kompetencje medialne. W dokumentach Parlamentu Europejskiego i Rady, którą analizowałem, możemy dostrzec spójny program kształcenia umiejętności korzystania z mediów w krajach wspólnoty. Badanie zmierzało do odpowiedzi na pytanie o wyznaczniki wartości tego typu edukacji oraz stanowi próbę określenia wartości edukacji medialnej dla Europy. Oprócz prezentacji przygotowałem publikację, która wkrótce ukaże się w monografii zbiorowej.

Spotkania i podziękowania

Konferencja to okazja, by się spotkać i posłuchać innych. Poznałem ks. prof. dr. hab. Jarosława Michalskiego, życzliwego pedagoga. Na konferencji był mój drogi Kolega z Węgier, prof. dr. habil. Imre Szijártó, edukator filmowy i medialny, który wiele razy był już na UKSW, a poza tym biegle mówi po polsku. Inny mój drogi Kolega dr Mateusz Kot (w sercu zawsze doktorant) zabrał nas na potem na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik, gdzie obok UKSW pracuje przy jednym z projektów edukacyjnych. Razem z dr Aleksandrą Gralczyk zajmowali się sprawami organizacyjnymi tej konferencji. Tak się złożyło, że dwoje z naszej Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów (co prawda na innym Wydziale) pomogła zorganizować to 10-lecie. Czego się nie robi jednak dla pedagogiki w Polsce, zwłaszcza kiedy czyta się potem recenzje mistrza, prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego. Niezależnie od tego, jaki kształt przybierają różne reformy, to można mieć poczucie że uniwersytet to wspólnota. A spotkanie człowieka jest sensem edukacji.

cele edukacji medialnej
Dr Mateusz Kot, ja, dr. habil. Imre Szijártó – Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Ilustracje:
Montclair Film, 0006-Media_Literacy-Neil_Grabowsky-NEG_7971, Flickr CC BY 2.0
UKSW (c) 2018, Dozwolony użytek