Teologia mediów. Dlaczego chcę się nią zajmować?

Teologia mediów. Na naszym Wydziale Teologicznym UKSW to specjalizacja dla doktorantów i dawna specjalność studiów – obecnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I ja, i wielu moich dobrych Koleżanek i Kolegów ma stopnie naukowe z tej dyscypliny. To część nauk o mediach, mediów i komunikowania społecznego. O co nam chodzi jako naukowcom? Czytaj dalej Teologia mediów. Dlaczego chcę się nią zajmować?

Testy szkolne. Jak niszczą naszą edukację i społeczeństwo?

Coraz częściej twórcy programów nauczania proponują testy szkolne – mechaniczne sposoby sprawdzania wiedzy: tak lub nie; a, b, c. Czyżby nikt nie pytał o nasze przemyślenia? Czy testy poprawiły jakość szkolnej edukacji, czy może ją zubożyły? Czy nie jest to uboczny efekt rozwoju rynku i mediów, który objął także edukację? Czytaj dalej Testy szkolne. Jak niszczą naszą edukację i społeczeństwo?