Wpływ mediów. A na co media nie mają wpływu?

Wpływ mediów? Warto raczej zapytać, na co media nie mają wpływu – zaproponował pewien student podczas jednego z wykładów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Dyskusja dotyczyła dość skostniałej tezy, że media odgrywają w naszym życiu dużą rolę i wywierają wpływ. Pytanie studenta odwróciło bieg dyskusji. Czytaj dalej Wpływ mediów. A na co media nie mają wpływu?