Facebook znajomi

Facebook znajomi? Tak, ale w realu i nie za dużo

Facebook znajomi – są naukowe reguły, które podpowiadają ich liczbę. Ponad 25 lat temu prof. Robin Dunbar, psycholog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazał, że człowiek jest w stanie utrzymywać stabilne stosunki społeczne maksymalnie ze 150 osobami. Jego współczesne badanie dotyczące Facebook’a potwierdza tą tezę, wzbogacając nas o nowe przemyślenia.

Facebook znajomi – badania naukowe

Liczba Dundbara – tak od nazwiska badacza określono w nauce wykazaną w 1990 r. maksymalną liczbę kontaktów społecznych danego człowieka – wynosi ok. 150. Interesujące, że owe 150 kontaktów pokrywa się ze średnią liczbą znajomych z Facebook’a, jednak rzecz dotyczy charakteru i jakości tych relacji. Po pierwsze nie ma związku między liczbą znajomych na portalu społecznościowym, a liczbą znajomych w codziennym życiu. Po drugie jedynie ok. 10 proc. tych Facebook-owych relacji miałoby rzeczywiste potwierdzenie w życiu codziennym (udzielenie pomocy czy wsparcia). Blisko 30 proc. z nas wierzy jednak, że nasi znajomi z portalu przyszliby nam z pomocą.

Facebook i kontakty społeczne

Liczbę kontaktów społecznych wyznaczają nasze ograniczenia poznawcze i nawet nowe media komunikacyjne nie są w stanie tego zmienić. Realne kontakty wymagają od czasu do czasu bezpośrednich interakcji twarzą w twarz – uważa prof. Dunbar. Artykuł profesora pt. Do online social media cut through the constraints that limit the size of offline social networks? ukazał się w styczniu 2016 r. w „Royal Society Open Science”.

Facebook znajomi
Robin Dunbar (1947-), brytyjski antropolog i psycholog ewolucyjny, ustalił maksymalną liczbę kontaktów społecznych, także na Facebooku

Lepiej realnie niż wirtualnie

Badania prof. Dunbara potwierdzają empirycznie to, co każdy z nas przeczuwał. Lepiej spotykać się realnie niż wirtualnie. Znajomi z Facebook’a mogą bowiem okazać się nieprawdziwymi. Co do spotkań realnych nie jesteśmy jednak w stanie utrzymywać więcej niż 150 kontaktów społecznych, ograniczają nas nasze ewolucyjne możliwości i sieci społecznościowe nie są w stanie tego zmienić. Wyniki badań bardzo korespondują z treścią Orędzi Franciszka na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, których głównym wątkiem jest autentyczność i bliskość relacji.

Ilustracje: Eva Rinaldi, Journey 2 – The Mysterious Island, Flickr CC BY-SA 2.0
Robin Dunbar by Cirone-Musi via Cirone-Musi, Wikipedia, CC BY-SA 2.0